Ph.D Students Grade 2015


Ph.D Students Grade 2014


Ph.D Students Grade 2013

...
Huichao Gong
Machine Learning

...
吕曰洲
incentive mechanism design, networks

...
Weibing Wang
Quantum Information

...
Yuan Xu
Superconducting Quantum Computing

...
Yuxiang Yang
Quantum Information

...
Kunwei Zhang
Network Sciences

...
Song Zuo
Game Theory, Mechanism Design, Computational Economics


Ph.D Students Grade 2012

...
Shuoming An
Quantum Information

...
Ruichuang Cao
Network Sciences

...
Kang Chen
Algorithms

...
Yong Cheng
Network Science, Cyber Security

...
Yong Gu
Cyber Security

...
Weiran Huang
Social Networks

...
Lingxiao Huang
stochastic models, algorithm design, game theory, machine learning

...
Yangchao Kai
Quantum Information

...
Xiao Lin
Network Science, Algorithms

...
Yu Liu
Algorithms

...
Dingshun Lv
Quantum Information

...
Jiajun Ma
Quantum Information

...
Yunfei Pu
Quantum Information

...
Yangchao Shen
Quantum Information

...
Tian Tian
Quantum Information

...
Dong Wang
Mining of massive spatio-temporal data

...
Ye Wang
Quantum Information

...
Fei Wang
Quantum Information

...
Mengwen Xu
Spatial data analysis, Data Mining

...
Qian Yang
Natural Language Processing, Machine Learning, Web Mining

...
Xinxing Yuan
Quantum Information

...
Xiao Yuan
Quantum Information

...
Zhen Zhang
Quantum Information

...
Junhua Zhang
Quantum Information

...
Mengyu Zhou
Network Science, Data Science

...
Zhongjun Zhou
Cyber Security